Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ «www.kaizengroup.gr»

ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΧΕΙΟ;

Η συγκεκριμένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της παρούσας ιστοσελίδας («Πολιτική») είναι ενημερωτικής φύσεως, πράγμα που σημαίνει ότι δεν αποτελεί πηγή υποχρεώσεων για εσάς (δεν είναι σύμβαση ή κανονισμός). Ο σκοπός της Πολιτικής είναι να παρουσιάσει με σαφήνεια τους κανόνες της λειτουργίας του ιστοτόπου, καθώς και τους κανόνες χειρισμού και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ;

Ο Διαχειριστής των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγονται:

α) μέσω της παρούσας ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης cookies ή παρόμοιας τεχνολογίας) ή άλλων διαύλων επικοινωνίας με τον Πελάτη·

β) αποκτώνται βάσει της δραστηριότητας του Πελάτη στο Διαδίκτυο

είναι η εταιρεία «KAIZEN GROUP Ι.Κ.Ε.» με έδρα την Αθήνα, οδός 3ης Σεπτεμβρίου αρ.144. ΤΚ:11251 με ΑΦΜ:801776754. ΔΟΥ:ΙΓ Αθηνών, που έχει καταχωρηθεί στο Γ.ΕΜ.Η. με τον αριθμό :163129201000 , με τον ΑΦΜ:147351666 («Διαχειριστής»).

Η επικοινωνία με τον Διαχειριστή είναι δυνατή σύμφωνα με την προαναφερθείσα διεύθυνση, τη διεύθυνση email: info@kaizengroup.gr ή τηλεφωνικώς: 210……… – η κλήση χρεώνεται ως τυπική κλήση εσωτερικού – σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του κάθε παρόχου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μέσω email: info@kaizengroup.gr.

ΠΩΣ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Ο Διαχειριστής δίνει μεγάλη σημασία στην ασφάλεια και τη νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των Πελατών. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (EU) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 περί προστασίας των φυσικών προσώπων αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και για την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των δεδομένων και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Journal of Laws UE.L No. 119, p. 1) («GDPR») και άλλες ισχύουσες διατάξεις του νόμου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Τα Προσωπικά Δεδομένα είναι οι πληροφορίες που σχετίζονται με ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει αναγνωριστεί ή μπορεί να αναγνωριστεί («Προσωπικά Δεδομένα»). Ένα αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο είναι ένα άτομο που μπορεί να αναγνωριστεί άμεσα ή έμμεσα, ιδίως βάσει ενός αναγνωριστικού όπως όνομα και επώνυμο, αριθμός ταυτοποίησης, δεδομένα τοποθεσίας, αναγνωριστικό Διαδικτύου ή ένας ή περισσότεροι συγκεκριμένοι παράγοντες που καθορίζουν τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτισμική ή κοινωνική του ταυτότητα.

Επιπλέον, ο Διαχειριστής προστατεύει όχι μόνο τα άτομα που επισκέπτονται το Ηλεκτρονικό Κατάστημα ή χρησιμοποιούν την Εφαρμογή, αλλά και τους πελάτες που έχουν παράσχει στον Διαχειριστή τα Προσωπικά τους Δεδομένα χρησιμοποιώντας άλλους διαύλους επικοινωνίας, δηλαδή:

α) τον ιστότοπο https://www.facebook.com και οποιουσδήποτε άλλους ιστότοπους που επισημαίνονται ή συνεπισημαίνονται με την επωνυμία Meta Platforms, Inc., μητρική εταιρεία του Facebook, πρώην γνωστή ως Facebook Inc (συμπεριλαμβανομένου του instagram), οι κανόνες λειτουργίας των οποίων βασίζονται στους κανονισμούς που διατίθενται συγκεκριμένα στο https://www.facebook.com/legal/terms, παρέχονται αντίστοιχα από το Facebook Inc. ή το Facebook Ireland Limited («Υπηρεσία Facebook»), συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της λειτουργίας Facebook Lead Ads που στοχεύει στο άμεσο μάρκετινγκ των προϊόντων ή των υπηρεσιών του Διαχειριστή. Οι κανόνες για την προστασία και τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων από την Υπηρεσία Facebook είναι διαθέσιμοι, για παράδειγμα, στη διεύθυνση: https://www.facebook.com/policy.php. Ο Διαχειριστής δεν έχει καμία επιρροή στο περιεχόμενο των νομικών κανονισμών της Υπηρεσίας Facebook, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων·

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ;

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία για διάφορους αποκλειστικά νόμιμους σκοπούς και με διάφορες νομικές βάσεις, ανάλογα με τις λειτουργίες της ιστοσελίδας, ήτοι για τη σύναψη και την εφαρμογή συμβάσεων που συνήφθησαν με εσάς, την ενημέρωσή σας σχετικά με την εξέλιξη του έργου σας, τις αναλύσεις σχετικά με το ανατεθειμένο έργο σας και τις στατιστικές αναλύσεις, τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, την εφαρμογή των σχετικών νομικών υποχρεώσεων του Διαχειριστή.

Η παροχή των Προσωπικών Δεδομένων είναι εθελοντική, αλλά απαραίτητη για να ενημερώνεστε για την εξέλιξη της σύμβασής σας.

Προκειμένου να εκτελέσουμε το ανατεθειμένο έργο σας, θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από το νόμο (π.χ. φορολογικό, λογιστικό), στην περίπτωση στατιστικών δραστηριοτήτων – έως ότου αντιταχθείτε, εκτός εάν η μεγαλύτερη περίοδος προκύπτει από την αποθήκευσή τους σε περίπτωση πιθανών αξιώσεων, για την περίοδο παραγραφής που ορίζεται από το νόμο, ιδίως τον Αστικό Κώδικα, ή σε περίπτωση άλλων σκοπών που προκύπτουν από την εφαρμογή των έννομων συμφερόντων μας. Σε κάθε περίπτωση, η μεγαλύτερη περίοδος αποθήκευσης των Προσωπικών Δεδομένων είναι καθοριστική.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ (sign in) ΚΑΤΟΠΙΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΞ ΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ (password)
Ο Διαχειριστής των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι η οντότητα που αναφέρεται στο σημείο II της παρούσας Πολιτικής.

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα που παρέχετε από εσάς μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας και που συλλέχθηκαν σε περίπτωση πιθανής περαιτέρω επικοινωνίας, υποβάλλονται ή ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:

α) επικοινωνία μαζί σας και απάντηση στο μήνυμά σας για οποιαδήποτε απορία – νομική βάση: άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του GDPR, δηλ. το έννομο συμφέρον που επιδιώκει ο Διαχειριστής·

β) η δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας του έργου σας κατόπιν αιτήματός σας – νομική βάση: άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του GDPR

γ) ανάλογα με το περιεχόμενο του μηνύματός σας, τις δραστηριότητες μάρκετινγκ, τις αναλυτικές και στατιστικές δραστηριότητες του Διαχειριστή ή των συνεργατών (των τρίτων που αναφέρονται στο σημείο 11 της Πολιτικής Cookies) ή άλλων λεγόμενων τρίτων με τους οποίους συνεργαζόμαστε – νομική βάση: άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του GDPR, δηλ. το έννομο συμφέρον του Διαχειριστή ή τρίτου·

δ) καθορισμός, υπεράσπιση και διεκδίκηση των αξιώσεων που ενδέχεται να προκύψουν στο πλαίσιο της σχέσης μεταξύ εσάς και του Διαχειριστή και οι άλλοι σκοποί που είναι απαραίτητοι για την υλοποίηση των έννομων συμφερόντων του Διαχειριστή ή τρίτου – νομική βάση: άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του GDPR, δηλ. το έννομο συμφέρον που επιδιώκει ο Διαχειριστής ή τρίτος.

Η παροχή των Προσωπικών Δεδομένων είναι εθελοντική, αλλά απαραίτητη για την αποτελεσματική επικοινωνία μαζί μας.

Θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας έως ότου ολοκληρωθεί η επικοινωνία μαζί σας, και στην περίπτωση δραστηριοτήτων μάρκετινγκ – έως ότου αντιταχθείτε, εκτός εάν ο νόμος θα μας υποχρεώσει να επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα περισσότερο ή θα τα αποθηκεύουμε περισσότερο σε περίπτωση πιθανών αξιώσεων, για την περίοδο παραγραφής που ορίζεται από το νόμο, ιδίως τον Αστικό Κώδικα, ή σε περίπτωση άλλων σκοπών που προκύπτουν από την εφαρμογή των έννομων συμφερόντων μας. Σε κάθε περίπτωση, η μεγαλύτερη περίοδος αποθήκευσης των Προσωπικών Δεδομένων είναι καθοριστική.

TO ΠΡΟΦΙΛ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

Ο Διαχειριστής των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι η οντότητα που αναφέρεται στο σημείο II της παρούσας Πολιτικής.

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφήνετε όταν επισκέπτεστε τα προφίλ μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (μεταξύ άλλων: σχόλια, επισημάνσεις «μου αρέσει», διαδικτυακά αναγνωριστικά), υποβάλλονται ή ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:

α) δραστηριότητες μάρκετινγκ, αναλυτικές και στατιστικές δραστηριότητες με τη μορφή που θα σας επιτρέψει να είστε ενεργοί στο προφίλ, να εκτελείτε αποτελεσματικά το προφίλ μας, παρουσιάζοντας σας πληροφορίες σχετικά με τις πρωτοβουλίες μας και άλλες δραστηριότητες, και σε σχέση με την προώθηση διαφόρων τύπων εκδηλώσεων, υπηρεσιών και προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων των συνεργατών (των τρίτων που αναφέρονται στο σημείο 11 της Πολιτικής Cookies)) ή άλλων λεγόμενων τρίτων με τους οποίους συνεργαζόμαστε) – νομική βάση: άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του GDPR, δηλ. το έννομο συμφέρον που επιδιώκει ο Διαχειριστής·

β) καθορισμός, υπεράσπιση και διεκδίκηση των αξιώσεων που ενδέχεται να προκύψουν στο πλαίσιο της σχέσης μεταξύ εσάς και του Διαχειριστή και οι άλλοι σκοποί που είναι απαραίτητοι για την υλοποίηση των αιτιολογημένων συμφερόντων του Διαχειριστή ή τρίτου – νομική βάση: άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του GDPR, δηλ. το έννομο συμφέρον που επιδιώκει ο Διαχειριστής ή τρίτος.

Η παροχή των Προσωπικών Δεδομένων είναι εθελοντική, αλλά απαραίτητη για την πλήρη χρήση της λειτουργικότητας των προφίλ μας στα κοινωνικά μέσα.

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για την περίοδο που απαιτείται για την εφαρμογή των παραπάνω σκοπών ή έως ότου αντιταχθείτε αποτελεσματικά, καθώς και για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από το νόμο (π.χ. φορολογικό, λογιστικό), εκτός εάν η μεγαλύτερη περίοδος προκύπτει από την αποθήκευσή τους σε περίπτωση πιθανών αξιώσεων, για την περίοδο παραγραφής που ορίζεται από το νόμο, ιδίως τον Αστικό Κώδικα ή σε περίπτωση άλλων σκοπών που προκύπτουν από την εφαρμογή των έννομων συμφερόντων μας. Σε κάθε περίπτωση, η μεγαλύτερη περίοδος αποθήκευσης των Προσωπικών Δεδομένων είναι καθοριστική.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ;

Κάθε Πελάτης έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να:

α) υποβάλλει καταγγελία στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα·

β) μεταφέρει τα Προσωπικά Δεδομένα που έχουν παρασχεθεί στον Διαχειριστή και τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένο τρόπο και η επεξεργασία τους βασίζεται στη συγκατάθεση ή σε σύμβαση, π.χ. σε άλλον διαχειριστή·

γ) έχει πρόσβαση στα Προσωπικά του Δεδομένα (συμπεριλαμβανομένης π.χ. της λήψης πληροφοριών ποια Προσωπικά Δεδομένα επεξεργάζονται, ή της λήψης των αντιγράφων τους)·

δ) αιτείται διόρθωση ή περιορισμό της επεξεργασίας (π.χ. όταν τα Προσωπικά Δεδομένα είναι λανθασμένα) ή διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων (π.χ. εάν υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα)·

ε) αποσύρει οποιαδήποτε συγκατάθεση που έχει δοθεί στον Διαχειριστή ανά πάσα στιγμή, αλλά η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει την επεξεργασία που πραγματοποιείται από τον Διαχειριστή σύμφωνα με το νόμο πριν από την απόσυρσή της·

στ) αντιταχθεί στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων που τον αφορούν, η οποία πραγματοποιείται για την υλοποίηση των έννομων συμφερόντων του Διαχειριστή ή τρίτου (εάν δεν υπάρχουν άλλοι έγκυροι νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία των υπέρτερων συμφερόντων σε σχέση με τα συμφέροντα του Πελάτη). Εάν τα Προσωπικά Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων που τον αφορούν για τους σκοπούς αυτού του μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας του προφίλ, στο βαθμό που η επεξεργασία σχετίζεται με τέτοιο άμεσο μάρκετινγκ – σε αυτήν την περίπτωση, τα Προσωπικά Δεδομένα δεν μπορούν πλέον να υποβάλλονται σε επεξεργασία για τέτοιους σκοπούς.

Who we are
Suggested text: Our website address is: http://kaizengroup.gr.

Comments
Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media
Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies
Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites
Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with
Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data
Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data
Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data
Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.